Hos oss hittar du certifierad kontrollansvarig för ditt byggprojekt.

Behöver jag en kontrollansvarig?

I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en certifierad kontrollansvarig. Men det behövs inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om inte byggnadsnämnden beslutar annat, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 10 kap. 10 §.  
En kontrollansvarig krävs inte för åtgärder som inte kräver bygglov eller anmälan, PBF 7 kap. 5 §.

När behöver jag en kontrollansvarig?

I de flesta fall behöver du ange i din bygglovsansökan vem som ska vara kontrollansvarig för ditt byggprojekt. I vissa fall måste din kontrollansvarig också skriva på själva ansökan, så kontrollera vad som gäller i just din kommun.

Vad hjälper en kontrollansvarig till med?

När du ska bygga hus, oavsett om det är på egen hand eller med en husleverantör, får du rollen som byggherre. Detta betyder att du som är ytterst ansvarig för att ditt projekt följer lagen under byggtiden.

En sakkunnig som hjälper dig se till att projektet uppfyller Boverkets byggregler (BBR).

Kontrollansvarig upprättar kontrollplanen, gör nödvändiga kontroller under byggtiden och finns vid din sida i kontakten med kommunen. En certifierad kontrollansvarig har som uppgift att bevaka att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll uppfylls.


Vad kostar det?

Priset för en kontrollansvarigs tjänster varierar utifrån hur omfattande bygget eller renoveringen som ska granskas är. En kompetent och erfaren kontrollansvarig är värd sina pengar i slutändan. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.